Ambulanseforum nr. 4 2012

Strengere krav til opplæringsenhetene

2012-08-31 at 13:29:56 1 comment

Vegdirektoratet har sendt forslag til endring av utrykningsforskriften ut på høring til en rekke instanser. Endringene, som trer i kraft 1. januar 2013, stiller tydeligere og strengere krav til opplæringsenhetene.

Redningskonferansen 2012

2012-08-31 at 13:20:56 0 comments

Tankearbeidet rundt forbedringer etter den 22. juli er i gang. Nå kreves handling. Det etterlyses flere samvirkeøvelser, felles planverksløsninger, felles innsatslederutdanning. Og en ny håndbok for redningstjenesten.

Quiz i latin

Quiz i latin

2012-08-28 at 15:45:40 5 comments

Test kunnskapene i latin! Her er Ambulanseforum nr. 4 2012 sin quiz. Lykke til!

Ambulanseforum nr. 4 2012

Ambulanseforum nr. 4 2012

2012-08-28 at 15:12:05 0 comments

Dette nummeret av Ambulanseforum er mye viet samvirke. Vi rapporterer fra Redningskonferansen 2012, 22. juli-kommisjonens rapport, stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet og Utrykningspersonellets fellesutvalg i Midt-Norge sin samling. Vi har en fagartikkel om kriseledelse, og har vært med utrykningenhetene (UEH) til politiet på sanitetskurs. Som vanlig har vi quis, klipp fra gamle numre og et stasjonsbesøk.