Høring: Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Det er blant annet foreslått at tittelen operativ eller taktisk leder helse (OLH/TLH) erstattes med tittelen ILH (Innsatsleder helse) og fagleder helse (FH) erstattes med Medisinsk leder helse (MLH), og at man forlater begrepene strategisk, operasjonelt og taktisk og benytter begrepene nasjonalt, regionalt og lokalt i stedet. 

Innsatsleder kommandoplass (ILKO) på en PLIVO-øvelse i Innlandet. Foto: Live Oftedahl

Innsatsleder kommandoplass (ILKO) på en PLIVO-øvelse i Innlandet. Foto: Live Oftedahl

Les hele høringsbrevet her (pdf)

Her er forslaget til Nasjonal veileder for helsetjenestens organisering på skadested

Veilederen tydeliggjør at MLH (tidligere FH) har et medisinsk ansvar, men ikke har primærfunksjon å være kontaktperson for politiets innsatsleder slik det er beskrevet i Politiets beredskapssystem (PBS) i dag.

Fra OLH til ILH
I praksis er det operativ leder helse (OLH)/taktisk leder helse (TLH) som i hovedsak har hatt ledelses- og koordineringsansvaret på et skadested. Nå foreslår man begrepet Innsatsleder helse (ILH) som tydeliggjør at dette er en samarbeidsfunksjon med politi- og branns innsatsledere.

«Innsatsleder helse (ILH) leder helsetjenestens samlede innsats på skadestedet/innsatsområdet. ILH har sin faste plass i ILKO (innsatsleders kommandoplass) når dette er opprettet og skal alltid være tilgjengelig på felles talegruppe i nødnett. ILH tar beslutning om utnevning av andre nødvendige ledere og oppgaveansvarlige personell ut fra aktuelle situasjon og tilgjengelige ressurser.

ILH er ambulanseoperativt ansvarlig og sambandsmessig kontaktpunkt for helseressursene og andre nødetater gjennom hele aksjonen. ILH har spesielt ansvar for sikkerheten til personellet, logistikk, organisering av virksomheten på skadested/innsatsområde og eventuelle samleplasser, samt organisering av evakueringslinjer til sykehus og legevakt. ILH skal være i kontinuerlig dialog med AMK om behov for personell og materiell.

Rollen som ILH vil oftest bli utført av fartøysjef på første bilambulanse. I noen deler av landet har ambulansetjenesten etablert en egen operativ lederfunksjon for ambulansetjenesten. Dette personellet vurderes å ha særskilt kompetanse til å ivareta funksjonen som ILH, og vil som hovedregel overta dette ansvaret fra annet ambulansepersonell dersom ikke andre tungtveiende hensyn tilsier noe annet.»

Fra FH til MLH
«Medisinsk leder helse (MLH) er øverste medisinske leder. Rollen bekles av lege. MLH er underlagt ILH og samarbeider med denne. Ved hendelser der lege ikke er til stede er det ILH som leder både samvirke og medisinske vurderinger.»

Videre:

«MLH har som hovedoppgave å lede arbeidet med akuttmedisinske vurderinger, prioriteringer og behandling av pasienter. MLH sin normale plassering er sentralt på skadestedet eller på en eventuell samleplass ved ventetid på transportressurser. MLH har ansvar for å prioritere og sørge for behandling av pasientene på skadested, samt bidra til at den enkelte pasient kommer tidsnok til videre behandling på adekvat faglig nivå, i tett samarbeid med ILH og med faglig støtte fra AMK-lege.»

Hvorfor endre titlene?
Begrunnelsen for å endre titlene er at de har vært opphav til forvirring og diskusjoner rundt hvilke oppgaver den enkelte rollen har, hvem som skal bekle rollene, og hvem som skal være bindeleddet mot politiets innsatsleder, og hvem som skal være overordnet hvem.

«Helsedirektoratet har vektlagt at navnsetting bør være mest mulig intuitiv og korrespondere med den terminologi som benyttes av øvrige nødetater, dvs. politi og brann.»

Nå inviterer Helsedirektoratet til høringssvar til postmottak@helsedir.no, merket med saksnummer 16/11175.

Høringsfristen er den 17. juni. 

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.